Ngày 17/2/2023, đấu giá khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV1 và VOV2

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2023 do Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông (VOV AMS) ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: Đấu giá công khai quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV1 và VOV2 trong thời gian 03 năm.

Giá khởi điểm: 31.000.000.000 đồng/01 năm, trong đó:

- Giá khởi điểm của quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV1 là: 27.900.000.000 đồng/01 năm;

- Giá khởi điểm của quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV2 là: 3.100.000.000 đồng/01 năm.

Tiền đặt trước: 3.100.000.000 đồng (bằng chữ: ba tỷ, một trăm triệu đồng), tương đương 10% giá khởi điểm (chi tiết tài sản tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Người có tài sản: Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông (VOV AMS). Địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội.

Xem tài sản: Ngày 09/02/2023 và ngày 10/02/2023 tại Trung tâm Quảng cáo và Dịch vụ truyền thông (VOV AMS). Địa chỉ: Số 58 Quán Sứ, phường Hàng Bông, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội (liên hệ Mr. Hoa - ĐT: 0903.233.959).

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội (đ/c: B17, lô 6 - Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 09 giờ 00 phút ngày 17/02/2023.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội. Đc: B17, lô 6 - Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. ĐT: 0948.689.986 - 0822.267.799.

CÔNG TY ĐẤU GIÁ HỢP DANH VẠN THÀNH AN - CHI NHÁNH HÀ NỘI

THÔNG BÁO

Đính chính thông báo đăng trên Báo Đấu thầu ngày 09/12/2022

Ngày 09/12/2022, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội có đăng trên Báo Đấu thầu thông báo đấu giá công khai quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV1 và VOV2 trong thời gian 03 năm.

Giá khởi điểm: 31.000.000.000 đồng/01 năm, trong đó:

- Giá khởi điểm của quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV1 là 27.900.000.000 đồng/01 năm;

- Giá khởi điểm của quyền khai thác giá trị thương mại trên sóng VOV2 là 3.100.000.000 đồng/01 năm.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội. Đc: B17 - Lô 6, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) từ ngày 09/01/2023 đến ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính).

Nay, Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội đính chính như sau:

- Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An - Chi nhánh Hà Nội. Đc: B17 - Lô 6, Khu đô thị Định Công, phường Định Công, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội) từ ngày 10/01/2023 đến ngày 14/02/2023 (trong giờ hành chính).

Các thông tin khác đăng trên Báo Đấu thầu ngày 09/12/2022 không thay đổi.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư