Ngày 17/2/2022, đấu giá 6 tài sản – bất động sản tại Quận 1, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/2/2022 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:

Chuyên đề