Ngày 17/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, phường Đồng Hải, Thành Phố Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình

Số điện thoại: 0232.3.825.789

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

Địa chỉ: Số 03 đường Nguyễn Văn Linh, TP Đồng Hới, Tỉnh Quảng Bình,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản kê biên đảm bảo nghĩa vụ thi hành án là quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 29, tờ bản đồ số 19 (nay là thửa 65, tờ bản đồ số 14) tại phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

1

Chi tiết, hiện trạng tài sản trên theo Biên bản về việc kê biên, xử lý tài sản ngày 15/9/2022 của Chi cục THADS thành phố Đồng Hới và Chỉnh lý địa chính phường Hải Thành tờ số 14 đã được Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai thành phố Đồng Hới phê duyệt ngày 17/01/2022

Phường Hải Thành, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình

2,780,721,190

556,144,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 14/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 17/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 21/10/2022 - 17:00 14/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Hộ gia đình, cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 15:00 17/11/2022

Địa điểm: Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình - Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, Đồng Hới, Quảng Bình.

Chuyên đề

Kết nối đầu tư