Ngày 17/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh 5A thông báo đấu giá tài sản vào ngày 17/11/2022 do Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh 5A

Địa chỉ: 46-LK30 đường số 7, Khu đô thị 5A, khóm 4, phường 4, Thành phố Sóc Trăng, Tỉnh Sóc Trăng

Số điện thoại: 02996 560777

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

Địa chỉ: ấp Đầu Giồng, thị trấn Trần Đề, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng.,

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

(Không bán lẻ từng tài sản) gồm 02 quyền sử dụng đất: 1/ Quyền sử dụng đất có diện tích kê biên thực tế 260,5m2 (theo giấy chứng nhận) thuộc thửa đất số 4, tờ bản đồ số 8; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; 2/ Quyền sử dụng đất có diện tích kê biên thực tế 752,0m2 (theo giấy chứng nhận) thuộc thửa đất số 696, tờ bản đồ số 8; Mục đích sử dụng: Đất ở 300,0m2, đất trồng cây lâu năm 452,0m2 và công trình xây dựng trên đất của ông Nguyễn Văn Hiệp

ấp Đầy Hương 3, xã Thạnh Thới An, huyện Trần Đề, tỉnh Sóc Trăng

1,062,283,491

159,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 14/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 16/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 21/10/2022 - 16:30 14/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Tại Công ty Đấu giá Hợp danh 5A Điều kiện: - Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho tổ chức đấu giá tài sản. - Người đăng ký tham gia đấu giá tài sản không thuộc trường hợp người không được tham gia đấu giá tài sản theo quy định tại K4, Đ38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan. - Trong trường hợp pháp luật có quy định về điều kiện khi tham gia đấu giá thì người tham gia đấu giá phải đáp ứng điều kiện đó. Đăng ký tham gia đấu giá tài sản trực tiếp: Cá nhân, tổ chức đăng ký tham gia đấu giá tài sản đến trực tiếp Công ty để đăng ký tham gia đấu giá (theo mẫu do Công ty phát hành). - Cá nhân: mang theo bản sao CMND hoặc CCCD và hộ khẩu. - Tổ chức: mang theo bản sao CMND hoặc CCCD và giấy phép đăng ký kinh doanh. - Mang theo bản gốc để đối chiếu.

* Lưu ý: Người tham gia đấu giá đất trồng lúa phải có giấy xác nhận của địa phương “ Nghề nông là nghề chính”

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 17/11/2022

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh 5A

Chuyên đề

Kết nối đầu tư