Ngày 16/7/2022, đấu giá tài sản, vật tư thiết bị thu hồi tại tỉnh Yên Bái

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thành thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/7/2022 do Công ty Điện lực Yên Bái - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc ủy quyền như sau:

Đơn vị tổ chức đấu giá (công ty đấu giá): Công ty Đấu giá hợp danh Phúc Thành. Địa chỉ: Số 9 phố Lương Khánh Thiện, phường Tương Mai, quận Hoàng Mai, thành phố Hà Nội. Điện thoại: 0243.6620.888.

Đơn vị có tài sản: Công ty Điện lực Yên Bái - Chi nhánh Tổng Công ty Điện lực miền Bắc. Địa chỉ: Số 1061 đường Yên Ninh, phường Minh Tân, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Tài sản đấu giá: Tài sản, vật tư thiết bị thu hồi, kém, mất phẩm chất, không sử dụng được đợt 1 năm 2022.

(các mã chất thải nguy hại trong danh mục tài sản: 15.01.01; 16.01.06; 16.01.07; 16.01.08; 16.01.13; 17.03.05; 17.08.01; 18.01.04; 19.06.05. Thông tin chi tiết danh mục tài sản xem tại hồ sơ mời tham gia đấu giá).

Giá khởi điểm: 1.969.968.009 đồng.

Tiền đặt trước: 200.000.000 đồng.

Nơi có tài sản: Tại kho của đơn vị có tài sản. Đ/c: Khu công nghiệp Đầm Hồng, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái.

Thời gian bán, nộp hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Hạn cuối đến hết ngày 14/7/2022 tại công ty đấu giá.

Thời gian nộp tiền đặt trước (trong giờ hành chính): Từ ngày 13/7/2022 đến hết ngày 15/7/2022.

Thời gian, địa điểm đấu giá: 14 giờ 30 phút, ngày 16/7/2022 tại công ty đấu giá.

Điều kiện, cách thức đăng ký đấu giá: Quy định tại Quy chế cuộc đấu giá trong hồ sơ mời tham gia đấu giá.

Chuyên đề