Ngày 16/6/2023, đấu giá xe ô tô Ford tại tỉnh Quảng Nam

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bắc Trung Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/6/2023 do Công ty CP Thủy điện A Vương ủy quyền như sau:

Chuyên đề