Ngày 16/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/2/2023 do Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà ủy quyền như sau:

01-2

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Bảo Việt

Địa chỉ: Địa chỉ: Lô 11-Khu A1 đường Nguyễn Sinh Sắc, phường Hòa Minh, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Số điện thoại: 0236.3625777

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

Địa chỉ: 02 An Mỹ 8, phường An Hải Tây, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Quận Liên Chiểu, Thành phố Đà Nẵng

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sở hữu căn hộ, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất tại Căn hộ chung cư số 204 nhà A5, khu dân cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng, Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DC 890276 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tp Đà Nẵng cấp ngày 13/08/2021

01

Tốt

Căn hộ chung cư số 204 nhà A5, khu dân cư cuối tuyến Bạch Đằng Đông, phường Nại Hiên Đông, quận Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng

1,200,000,000

240,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 13/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 15/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/01/2023 - 16:30 13/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt – Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người mua hồ sơ, nộp hồ sơ và đăng ký trực tiếp tại Công ty Đấu giá Hợp danh Bảo Việt. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này. - Điều kiện tham gia đấu giá: Những người không thuộc các trường hợp quy định tại khoản 4, Điều 38 của Luật đấu giá tài sản năm 2016 đều được đăng ký tham gia đấu giá

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:30 16/02/2023

Địa điểm: Số 287 đường Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu TP. Đà Nẵng;

Chuyên đề