Ngày 16/2/2022, đấu giá xe ô tô Chevrolet tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/2/2022 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề