Ngày 16,17,18/9: Có 47 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 16, 17 và 18/9/2016, có 47 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 16,17,18/9: Có 47 thông báo không hợp lệ
Ngày 16,17,18/9: Có 47 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Thông báo KHLCNT của Bưu điện tỉnh Điện Biên cho dự án “Cải tạo, mở rộng Bưu điện huyện Tuần Giáo, tỉnh Điện Biên” và cho dự án “Cải tạo, mở rộng Bưu điện huyện Tủa Chùa, tỉnh Điện Biên” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là tổng số ngày thực hiện như 10 ngày hay 30 ngày. 

Trong thông báo KHLCNT của UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Mua sắm thiết bị dạy học năm 2016 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức” nêu thời gian lựa chọn nhà thầu là năm 2016. 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia muộn so với quy định: Có các KHLCNT đã được phê duyệt từ năm 2015 và trong 8 tháng đầu năm 2016 nhưng đến ngày 16, 17 và 18/9/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là: KHLCNT của Công ty CP Xi măng Bỉm Sơn cho dự án “Đầu tư xây dựng công trình chuyển đổi công nghệ hệ thống nghiền xi măng đến đóng bao” được phê duyệt tại Văn bản số 3026/QD-XMBS ngày 16/11/2015; KHLCNT của Bệnh viện Bạch Mai cho dự án “Mua thuốc lần 1 năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 2327/QĐ-BYT ngày 6/6/2016, cho dự án “Mua thuốc lần 5 năm 2015” được phê duyệt tại Văn bản số 4352/QĐ-BYT ngày 21/10/2015 và cho dự án “Mua thuốc lần 4 năm 2015” được phê duyệt tại Văn bản số 4145/QĐ-BYT ngày 6/10/2015; KHLCNT của Cục Thuế tỉnh Ninh Thuận cho dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở Chi cục Thuế thành phố Phan Rang - Tháp Chàm” được phê duyệt tại Văn bản số 824/QĐ-CTNT ngày 16/8/2016; KHLCNT của Ban QLDA đầu tư xây dựng huyện Trà Ôn (tỉnh Vĩnh Long) cho dự án “Đường Tầm Vu - Ban Chan - Xẻo Tràm” được phê duyệt tại Văn bản số 1512/QĐ.SKHĐT-KT ngày 22/8/2016; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Phước cho dự án “Đắp đập dâng (tạm) trên suối Ba Veng, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước” được phê duyệt tại Văn bản số 1214/BCTĐ-SKHĐT ngày 17/8/2016; KHLCNT của Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho “Dự án thành phần 2 (ĐB/Điện Biên) thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa” được phê duyệt tại Văn bản số 1762/QĐ-TCĐBVN ngày 02/8/2016, cho “Dự án thành phần 2, tỉnh Hòa Bình (HB:02-BCKTKT:02) thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)” được phê duyệt tại Văn bản số 1802/QĐ-TCĐBVN ngày 8/8/2016, cho “Dự án thành phần 2, tỉnh Gia Lai (GL:02-BCKTKT2) thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)” được phê duyệt tại Văn bản số 1917/QĐ-TCĐBVN ngày 15/8/2016, cho “Dự án thành phần 1 (TH: 01-BCKTKT1) thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)” được phê duyệt tại Văn bản số 1856/QĐ-TCĐBVN ngày 10/8/2016 và cho “Dự án thành phần 3 (ĐB/Điện Biên) thuộc Hợp phần cầu - Dự án xây dựng cầu dân sinh và quản lý tài sản đường địa phương (LRAMP)” được phê duyệt tại Văn bản số 1762/QĐ-TCĐBVN ngày 13/8/2016; KHLCNT của Tổng công ty Xây dựng công trình hàng không ACC cho dự án “Khu nhà ở gia đình cán bộ quân đội ACC-NT tại phường Lộc Thọ, TP. Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 993/QĐ-ACC ngày 25/8/2016; KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn thành phố Đà Nẵng cho dự án “Kiểm kê rừng trên địa bàn thành phố Đà Nẵng” được phê duyệt tại Văn bản số 5645/QĐ-UBND ngày 18/8/2016; KHLCNT của UBND huyện Châu Đức (tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) cho dự án “Mua sắm thiết bị dạy học năm 2016 cho Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Châu Đức” được phê duyệt tại Văn bản số 2135/QĐ-UBND ngày 9/8/2016; KHLCNT của Tổng công ty Đường sắt Việt Nam cho “Công trình: Sửa chữa định kỳ (sửa chữa lớn) cầu Km1099+910 tuyến đường sắt Hà Nội - TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 316/QĐ-CĐSVN ngày 12/8/2016; KHLCNT của Văn phòng UBND tỉnh Điện Biên cho dự án “Cải tạo, sửa chữa trụ sở UBND tỉnh Điện Biên” được phê duyệt tại Văn bản số 1067/QĐ-UBND ngày 19/8/2016; KHLCNT của Sở Công Thương tỉnh Bình Thuận cho dự án “Xây dựng kế hoạch hành động ứng phó với biến đổi khí hậu cho các ngành xây dựng, giao thông vận tải, công thương, du lịch và một số địa phương trên địa bàn tỉnh Bình Thuận” được phê duyệt tại Văn bản số 130/QĐ-SCT ngày 30/8/2016; KHLCNT của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai cho dự án “Lắp đặt hệ thống camera nhà giữ xe nhân viên của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai” được phê duyệt tại Văn bản số 1262/QĐ-SYT ngày 26/8/2016 và cho dự án “Lắp đặt hệ thống camera giám sát dịch vụ giữ xe của Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai” được phê duyệt tại Văn bản số 1261/QĐ-SYT ngày 26/8/2016; KHLCNT của UBND xã Yên Lâm (huyện Hàm Yên, tỉnh Tuyên Quang) cho dự án “Hỗ trợ sản xuất nguồn vốn chương trình 135 tại xã Yên Lâm năm 2016 xã Yên Lâm, huyên Hàm yên, tỉnh Tuyên Quang” được phê duyệt tại Văn bản số 2349 ngày 19/8/2016; KHLCNT của UBND xã An Tây (thị xã Bến Cát, tỉnh Bình Dương) cho dự án “Láng nhựa đường Bến Đò Rạch Bắp, xã An Tây thị xã Bến Cát tỉnh Bình Dương” được phê duyệt tại Văn bản số 1481 ngày 19/8/2016; KHLCNT của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cho dự án “Xây dựng hàng rào dọc cảng Sông Hàn” được phê duyệt tại Văn bản số 649/QĐ-SGTVT ngày 26/8/2016; KHLCNT của Công ty CP Cấp nước Hải Phòng cho dự án “Đầu tư mở rộng hệ thống cấp nước thành phố Hải Phòng - giai đoạn 2” được phê duyệt tại Văn bản số 1583/QĐ-UBND ngày 8/8/2016; KHLCNT của Ban Quản lý khu vực mỏ sắt Thạch Khê cho dự án “Lập quy hoạch chung khu vực ảnh hưởng bởi dự án khai thác và tuyển quặng mỏ sắt Thạch Khê” được phê duyệt tại Văn bản số 2173/QĐ-UBND ngày 5/8/2016; KHLCNT của Viễn thông Vĩnh Phúc cho dự án “Thi công kéo cáp nâng cấp, mở rộng mạng cáp truy nhập quang phục vụ phát triển thuê bao FTTx của VNPT Vĩnh Phúc đợt 2 năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 695/QĐ-KTĐT ngày 31/8/2016; KHLCNT của Bệnh viện 74 Trung ương cho dự án “Mua thuốc năm 2016 - 2017” được phê duyệt tại Văn bản số 4730/QĐ-BYT ngày 31/8/2016; KHLCNT của Đài Phát thanh và Truyền hình Đồng Tháp cho “Dự toán mua sắm thường xuyên” được phê duyệt tại Văn bản số 988 ngày 23/8/2016; KHLCNT của Trường Trung cấp Xây dựng cho dự án “Mua sắm máy móc, các trang thiết bị phục vụ giảng dạy thực hành và văn phòng” được phê duyệt tại Văn bản số 224/QĐ-TCXD-TCHC ngày 26/8/2016; KHLCNT của Kho bạc Nhà nước Đắk Lắk cho dự án “Tổ chức tập huấn nghiệp vụ PCCC năm 2016” được phê duyệt tại Văn bản số 757/QĐ-KBĐL ngày 25/8/2016; KHLCNT của Công ty Điện lực Lâm Đồng cho dự án “Sửa chữa đường dây trung thế tuyến 473 Lâm Hà” được phê duyệt tại Văn bản số 1469 /QD-PCLD ngày 29/8/2016; KHLCNT của Ban QLDA đầu tư xây dựng công trình dân dụng và công nghiệp tỉnh Hậu Giang cho dự án “Nhà công vụ Bệnh viện Đa khoa thành phố Vị Thanh” được phê duyệt tại Văn bản số 166/QĐ-SKHĐT ngày 26/8/2016; KHLCNT của Bệnh viện Nhân Dân 115 cho dự án “Coulter 5C Cell control (7547116-5C Cell Control 12 x 3.3 ml)” được phê duyệt tại Văn bản số 960/QĐ-BVND115 ngày 26/8/2016; KHLCNT của Công an tỉnh Đồng Nai cho dự án “Công trình nhà bếp, hệ thống ga, bếp ga, tủ hấp cơm của cơ sở giam giữ thuộc Công an thành phố Biên Hòa” được phê duyệt tại Văn bản số 431/QĐ-CAT-PH41 ngày 4/8/2016; KHLCNT của UBND huyện Yên Thành (tỉnh Nghệ An) cho dự án “Hạ tầng cụm công nghiệp Tràng Kè, huyện Yên Thành (giai đoạn 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 4146/QĐ.UBND ngày 27/8/2016; KHLCNT của Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam cho dự án “Thiết lập hệ thống VHF A/G và các thiết bị phụ trợ tại Đài KSKL Chu Lai phục vụ cho phân khu ủy quyền của ACC Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 937/QĐ-QLB ngày 21/3/2016; KHLCNT của Văn phòng HĐND và UBND huyện CưMgar (tỉnh Đăk Lăk) cho dự án “Mua sắm phát điện của Văn phòng HĐND và UBND huyện CưMgar” được phê duyệt tại Văn bản số 434/QĐ-UBND ngày 27/5/2016; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư xây dựng công trình quận 12 (TP.HCM) cho dự án “Giải quyết thoát nước Khu tái định cư phường Tân Thới Nhất (Khu38ha), Quận 12” được phê duyệt tại Văn bản số 3820/QĐ-SGTVT ngày 26/7/2016; KHLCNT của Ban Quản lý đầu tư và xây dựng thủy lợi 10 cho dự án “Tiểu dự án Nâng cao khả năng thoát lũ và thích ứng biến đổi khí hậu cho vùng Tứ giác Long Xuyên (ICRSL)” được phê duyệt tại Văn bản số 1963/QĐ-BNN-HTQT ngày 9/5/2016; KHLCNT của Bệnh viện Sản - Nhi An Giang cho dự án “Bệnh viện Sản - Nhi An Giang. Hạng mục: Cải tạo khối nội tổng hợp (Nhi 1)” được phê duyệt tại Văn bản số 2149/QĐ-UBND ngày 29/7/2016; KHLCNT của Bệnh viện Y học cổ truyền tỉnh Bình Dương cho dự án “Mở rộng khu vật lý trị liệu Bệnh viện Y học cổ truyền” được phê duyệt tại Văn bản số 1649/QD-UBND ngày 29/6/2016; KHLCNT của Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh An Giang cho dự án “Trường Trung học phổ thông Tân Châu” được phê duyệt tại Văn bản số1795/QĐ-UBND ngày 01/7/2016. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

Chuyên đề