Ngày 16/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Miền Trung thông báo đấu giá tài sản vào ngày 16/12/2022 do Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Quảng Trị ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Miền Trung

Địa chỉ: Trần Nhật Duật, Kp Tây Trì, Phường 1, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Số điện thoại: 02333565379

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Công Thương Việt Nam (Vietinbank) - CN Quảng Trị

Địa chỉ: 236 Hùng Vương, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất tại thửa đất số 238, tờ bản đồ số 41, diện tích 280,0 m2, mục đích sử dụng đất ở đô thị, thời hạn sử dụng lâu dài theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất Quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CK 427111 do Sở Tài nguyên và môi trường tỉnh Quảng Trị cấp ngày 07/8/2017.

01


Khu phố 9, Phường Đông Lễ, Thành phố Đông Hà, Tỉnh Quảng Trị.

3,960,000,000

396,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 13/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 15/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 25/11/2022 - 16:30 13/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: + Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Các cá nhân và Tổ chức có nhu cầu có đủ năng lực theo quy định của pháp luật. Tự nguyện nộp hồ sơ đăng ký và chấp nhận các quy định tại quy chế và các quy định pháp luật có liên quan đến đấu giá. Khi đăng ký tham gia đấu giá khách hàng phải xuất trình giấy CMND/CCCD (bản sao hợp lệ hoặc bản photo có bản gốc để đối chiếu). + Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Mua hồ sơ đăng ký tại Công ty; Nghiên cứu kỹ thông báo đấu giá và Quy chế đấu giá; Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của công ty Đấu giá tại Ngân hàng Vietinbank - CN Quảng Trị; điền đầy đủ thông tin vào đơn đăng ký đấu giá và phiếu trả giá, bỏ tất cả giấy tờ thuộc hồ sơ đấu giá vào 01 phong bì do Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung phát hành và tự niêm phong bằng cách dán kín và ký tên vào các mép phong bì đựng phiếu bỏ vào thùng phiếu đã được chuẩn bị sẵn.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 16/12/2022

Địa điểm: trụ sở Công ty Đấu giá Hợp danh Miền Trung.

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề