Ngày 15/9/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/9/2022 do Cục Thi hành án dân sự TP.HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Cục Thi hành án dân sự TP.HCM

Địa chỉ:

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản thi hành án theo quy định của pháp luật về thi hành án dân sự: Quyền sở hữu nhà ở và quyền sử dụng đất ở tọa lạc tại số 27/4 đường Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

số 27/4 đường Cộng Hòa, P.4, Q.Tân Bình, TP.HCM

12,679,087,847

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 12/09/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 14/09/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 18/08/2022 - 17:00 12/09/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 15/09/2022

Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Chuyên đề