Ngày 15/9/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Trị

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị thông báo bán đấu giá tài sản vào ngày 15/9/2020 do Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị ủy quyền như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, đường Điện Biên Phủ, thành phố Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

2. Đơn vị có tài sản đấu giá: Phòng Cảnh sát kinh tế - Công an tỉnh Quảng Trị, Km2 Quốc Lộ 9, TP.Đông Hà, tỉnh Quảng Trị.

3. Thời gian và địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 15/9/2020, tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị.

4. Tên tài sản, nơi có tài sản:

- Tài sản 1: Lô rượu Chivas Regal Age 18 year loại 700ml/chai do NNSX

- Tài sản 2: Lô hàng gồm Rượu The Original Gordon loại 700ml/chai do NNSX và Nồi cơm điện hiệu Sharp KS-R18ST do NNSX.

- Nơi có tài sản: Phòng Cảnh sát kinh tế- Công an tỉnh Quảng Trị.

5. Giá khởi điểm, tiền đặt trước, thời gian nộp tiền đặt trước:

- Giá khởi điểm: Tài sản 1: 187.110.000 đồng; Tài sản 2: 51.760.000 đồng.

- Tiền đặt trước: Tài sản 1: 37.000.000 đồng; Tài sản 2: 10.000.000 đồng

- Thời gian nộp tiền đặt trước: Ngày 14/9/2020, khách hàng nộp tiền đặt trước vào tài khoản số 3902 201 007221 của Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị mở tại Ngân hàng NN&PTNT thành phố Đông Hà (trong giờ hành chính)

6. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 01/9/2020 đến ngày 10/9/2020 (trong giờ hành chính).

- Địa điểm: Tại Trung tâm Dịch vụ bán đấu giá tài sản tỉnh Quảng Trị;

- Điều kiện: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Có đơn đăng ký tham gia đấu giá theo mẫu, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ, tiền mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước trong thời hạn quy định;

- Cách thức đăng ký: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định.

Vậy, Trung tâm thông báo cho các tổ chức có nhu cầu đến làm thủ tục tham gia đấu giá.

Muốn biết thêm chi tiết xin vui lòng liên hệ: Trung tâm Dịch vụ Bán đấu giá tài sản Quảng Trị, Điện thoại: 0233.3550.854.

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Ngày 15/9/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 1

BẢNG KÊ CHI TIẾT TÀI SẢN ĐẤU GIÁ

Tổ chức đấu giá vào lúc 8h00 ngày 15/9/2020

Ngày 15/9/2020, đấu giá hàng hóa tịch thu tại tỉnh Quảng Trị ảnh 2

Chuyên đề

Kết nối đầu tư