Ngày 15/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/7/2022 do Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: số 15 đường Nguyễn Thiệu, phường Nghĩa Chánh, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Số điện thoại: 0255.3828925

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi

Địa chỉ: Số 544, đường Quang Trung, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu DN06 (thửa đất số 102, tờ bản đồ địa chính số 10, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi) thuộc dự án Hệ thống hạ tầng kỹ thuật Khu dân cư trục đường Bàu Giang - Cầu Mới; diện tích: 1.722,3 m2.Thửa đất số 102, tờ bản đồ địa chính số 10, phường Nghĩa Lộ, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

19,675,555,000

3,935,111,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 12/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 11:00 14/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 21:48 14/06/2022 - 11:00 04/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức kinh tế, Hộ gia đình, cá nhân mua hồ sơ tham gia đấu giá phải nghiên cứu kỹ toàn bộ nội dung Quy chế cuộc đấu giá, các điều kiện đã nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản theo mẫu do Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi phát hành (có đóng dấu treo của Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi và Trung tâm Phát triển Quỹ đất tỉnh Quảng Ngãi, không được sử dụng hồ sơ phô tô), ghi đầy đủ, cụ thể, chi tiết các nội dung nêu trong Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản và nếu hoàn toàn đồng ý thì nộp hồ sơ tham gia đấu giá cho Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi, gồm: Đơn đề nghị đăng ký tham gia đấu giá tài sản; bản sao giấy CMND/CCCD; Giấy Chứng nhận đăng ký kinh doanh có ngành nghề phù hợp với mục đích sử dụng đất và các hồ sơ, giấy tờ quy định tại Điều 9 Phương án đấu giá quyền sử dụng đất đối với lô đất có ký hiệu DN06

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 15/07/2022

Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Ngãi

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề