Ngày 15/1/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ công trình tại TPHCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM thông báo đấu giá tài sản vào ngày 15/1/2021 do Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú ủy quyền như sau:
Ngày 15/1/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ công trình tại TPHCM

Căn cứ Quyết định số 3838/QĐ-UBND ngày 28/9/2020 của Ủy ban nhân dân quận Tân Phú về việc thanh lý vật tư thu hồi từ công trình sửa chữa kho công sản quận và công trình mở rộng Trường Mầm Non Phượng Hồng;

Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân Phú kính đề nghị Trung tâm dữ liệu quốc gia về tài sản công đăng tải thông tin đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ công trình sửa chữa kho công sản quận và công trình mở rộng Trường Mầm Non Phượng Hồng, cụ thể nội dung như sau:

1. Tên, địa chỉ của tổ chức đấu giá tài sản và người có tài sản đấu giá;

a. Tên và địa chỉ tổ chức đấu giá:

- Tên Công ty: Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM

- Địa chỉ: 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028.35174055.

b. Cơ quan có tài sản đấu giá;

- Tên cơ quan: Phòng Tài chính Kế hoạch quận Tân phú

- Địa chỉ: 70 A Thoại Ngọc Hầu, phường Hòa Thạnh, quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

2. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản:

- Thời gian: lúc 10 giờ 30 phút ngày 15/01/2021, địa điểm tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM, số 108 Hoa Cúc, phường 7, quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

3. Tên tài sản, nơi có tài sản đấu giá:

3.1 Tên tài sản:

Ngày 15/1/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ công trình tại TPHCM ảnh 1
Ngày 15/1/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ công trình tại TPHCM ảnh 2
Ngày 15/1/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ công trình tại TPHCM ảnh 3
Ngày 15/1/2021, đấu giá thanh lý vật tư thu hồi từ công trình tại TPHCM ảnh 4

3.2 Nơi có tài sản đấu giá:

- Kho Công sản quận Tân Phú: số 16-18 Đỗ Nhuận (số cũ 04), phường Sơn Kỳ, Quận Tân Phú, Thành phố Hồ Chí Minh.

4. Giá khởi điểm của tài sản đấu giá, tiền đặt trước:

a. Giá khởi điểm:

Tổng số tiền là 40.626.500 đồng (Bốn mưi triệu sáu trăm hai mươi sáu ngàn năm trăm đồng).

b. Tiền đặt trước:

- Tiền đặt trước mà người đăng ký mua tài sản phải nộp là 20% giá khởi điểm tài sản đấu giá.

- Thời gian nộp tiền đặt trước: trong giờ hành chính, từ ngày 12/01/2021 đến 16 giờ 00 phút ngày 14/01/2021, nộp bằng chuyển khoản vào Tài khoản Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam - Chi nhánh TP. HCM. Tài khoản số 13810000206476, mở tại Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam- Chi nhánh Bến Nghé.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Thời gian bán hồ sơ và nhận hồ sơ đăng ký: trong giờ hành chính, từ ngày 31/12/2020 đến 16 giờ 00 phút ngày 13/01/2021.

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá là 100.000 đồng/hồ sơ

- Địa điểm: tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá VN -Chi nhánh TP. HCM

- Xem tài sản: trong giờ hành chính các ngày 11 và 12/01/2021. Tại Kho Ci6ng sản Quận, số 16-18 (số cũ 4) Đỗ Nhuận, phường Sơn Kỳ, quận Tân Phú.

- Điều kiện tham gia đấu giá:

+ Cá nhân (không thuộc quy định cấm tham gia đấu giá) hoặc pháp nhân có đăng ký kinh doanh đúng ngành nghề.

+ Chịu toàn bộ chi phí trong quá trình bốc vác, vận chuyển tài sản ra khỏi nơi có tài tản. Đồng thời nhận và vận chuyển tài sản ra khỏi nơi có tài sản trong thời hạn 7 ngày (kể từ ngày nộp đủ tiền trúng đấu giá)

+ Chịu hoàn toàn trách nhiệm về an toàn lao động, an ninh trật tự, vệ sinh môi trường tại các địa chỉ có tài sản nêu tại điểm 3.2 Khoản 3 của công văn này, có biện pháp phòng cháy, chữa cháy và phải chịu chi phí bồi thường nếu xảy ra sự cố.

- Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: đến tại Công ty Đấu giá hợp danh Đấu giá Việt Nam – Chi nhánh TP. HCM.

Chuyên đề