Ngày 15/11/2019, đấu giá cổ phần Công ty CP Đăng kiểm Tây Ninh

(BĐT) - Sở giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Hose) thông báo bán đấu giá cổ phần của Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh do Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh sở hữu vào ngày 15/11/2019 như sau:

Doanh nghiệp phát hành:  Công ty Cổ phần Đăng kiểm Tây Ninh

Doanh nghiệp chủ sở hữu: Ủy ban Nhân dân Tỉnh Tây Ninh

Giới thiệu về doanh nghiệp: Dịch vụ kỹ thuật công trong kiểm tra, đánh giá, chứng nhận an toàn kỹ thuật và bảo vệ môi trường cho các loại xe cơ giới đang lưu hành, các loại xe chuyên dùng, xe máy kéo nông nghiệp, lâm nghiệp có tham gia giao thông đường bộ và các phương tiện thủy nội địa.

Vốn điều lệ: 50.140.000.000 đồng

Khối lượng cổ phần/lô cổ phần đấu giá: 2.456.860 cổ phần

Lần đấu giá:         1

Thời gian đấu giá: 15/11/2019

Giá khởi điểm: 10.450 đồng/cổ phần

Số mức giá: 1

Bước khối lượng: 10

Bước giá: 10

Khối lượng tối thiểu: 100 cổ phần

Khối lượng tối đa: 2.456.860 cổ phần

Chuyên đề