Ngày 14/7/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/7/2022 do Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh tài chính và giá cả Quảng Nam

Địa chỉ: Số 32 Trịnh Hoài Đức, khối phố Mỹ Thạch Tây, phường Tân Thạnh, Thành phố Tam Kỳ, Tỉnh Quảng Nam

Số điện thoại: 0905176386

Tên Người có tài sản đấu giá: Chi cục THADS thành phố Quảng Ngãi

Địa chỉ: 226 Nguyễn Du, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi, Thành phố Quảng Ngãi, Tỉnh Quảng Ngãi

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Tài sản kê biên thi hành án là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc thửa đất số 245, tờ bản đồ số 3, địa chỉ: thôn Phổ An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, diện tích 205,4m2; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng: 205,4m2, chung: không m2; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn; Thời hạn sử dụng: Lâu dài; Nguồn gốc sử dụng: Công nhận quyền sử dụng đất như giao đất có thu tiền sử dụng đất. Được UBND huyện Tư Nghĩa, tỉnh Quảng Ngãi cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số BH 341089, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CH 02001, cấp ngày 20/12/2011 cho ông Nguyễn Văn Tới, bà Lê Thị Thu Hồng. Tài sản gắn liền trên đất: Nhà ở cấp IV, diện tích xây dựng 111,5m2; Khu nhà vệ sinh; Mái hiên; Tường rào, cổng ngõ.


Đã qua sử dụng

Thôn Phổ An, xã Nghĩa An, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi.

927,593,000

185,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:30 11/07/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 13/07/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:30 13/06/2022 - 17:00 11/07/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người tham gia đấu giá đủ điều kiện theo quy định của Luật Đấu giá tài sản và các quy định khác của pháp luật có liên quan, mua hồ sơ tham gia đấu giá (trong giờ hành chính). Người đăng ký tham gia đấu giá phải trực tiếp nộp hồ sơ tại Công ty hoặc có ủy quyền (trong giờ hành chính) và không thuộc đối tượng qui định tại Khoản 4, Điều 38 của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ngày 17/11/2016

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 14/07/2022

Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Tài chính và Giá cả Quảng Nam - Chi nhánh Quảng Ngãi (Số 84, đường Phạm Văn Đồng, phường Nghĩa Chánh, thành phố Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi)

Xem file chi tiết tại đây

Chuyên đề