Ngày 14/5/2021, đấu giá 2 xe ô tô tại tỉnh Đồng Nai

(BĐT) - Doanh nghiệp Đấu giá tư nhân Đồng Nai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/5/2021 do Công ty CP Khu công nghiệp Nam Tân Uyên ủy quyền như sau:

Chuyên đề