Ngày 14/2/2022, đấu giá xe ô tô Fuso tại TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2022 do VIB ủy quyền như sau:

Chuyên đề