Ngày 14/2/2022, đấu giá tàu đánh cá Vinh Quang tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2022 do ông Vũ Đình Tú – Chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên ủy quyền như sau:

Chuyên đề