Ngày 14/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh trực tuyến Toàn Cầu thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/2/2022 như sau:
Ngày 14/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đắk Mil, tỉnh Đắk Nông ảnh 1

Chuyên đề

Kết nối đầu tư