Ngày 14/1/2022, đấu giá 2 quyền sử dụng đất tại quận Bình Tân, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An và Agribank AMC LTD thông báo đấu giá tài sản vào ngày 14/1/2022 do Agribank Chi nhánh Bắc TP.HCM ủy quyền như sau:

Chuyên đề