Ngày 14/06/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 14/06/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Số 52 Phan Đình Phùng, P. 1, Tp. Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng).

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 206 Huỳnh Thúc Kháng, phường 2, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất thuộc thửa số 1481, tờ bản đồ số 9 (G.159.II), diện tích 184m2 đất ở, giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: BV 033015 cấp ngày 07 tháng 01 năm 2014, đứng tên ông Đặng Ngọc Hoàng, bà Nguyễn Thị Thu Hiền, địa chỉ thửa đất tại: Lô E-58, Khu E thuộc khu tái định cư khu phố 3, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

Ghi chú: Người mua được tài sản đấu giá phải chịu trách nhiệm nộp thuế giá trị gia tăng trong trường hợp giá khởi điểm chưa bao gồm thuế giá trị gia tăng mà tài sản bán đấu giá thuộc diện phải chịu thuế giá trị gia tăng theo quy định.

Giá khởi điểm: 3.103.242.680 đồng (Ba tỷ, một trăm lẻ ba triệu, hai trăm bốn mươi hai nghìn, sáu trăm tám mươi đồng).

2. Nơi có tài sản: Lô E-58, Khu E thuộc khu tái định cư khu phố 3, phường B’Lao, thành phố Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng.

3. Tiền đặt trước: 350.000.000 đồng (Ba trăm năm mươi triệu đồng).

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo đến ngày 11/06/2024 tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

5. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức không thuộc đối tượng không được đăng ký tham gia đấu giá theo Luật đấu giá tài sản nộp hồ sơ trực tiếp tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, P.1, TP. Bảo Lộc, Lâm Đồng).

6. Thời gian, địa điểm đấu giá tài sản: Vào lúc 10 giờ 00 phút ngày 14/06/2024. Tại Chi nhánh Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng (Đ/c: Hẻm 151 Hà Giang, phường 1, TP. Bảo Lộc, tỉnh Lâm Đồng).

Chuyên đề