Ngày 13/1/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên thông báo đấu giá tài sản vào ngày 13/1/2023 do Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: 68 Lê Duẩn, Phường 7, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Số điện thoại: 0915419299

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất tỉnh Phú Yên

Địa chỉ: Số 73 Phạm Ngọc Thạch, phường 9, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên, Thành phố Tuy Hoà, Tỉnh Phú Yên

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất Khu đất ký hiệu 6 phía Đông đường Hùng Vương, thành phố Tuy Hòa.

Khoảng 21.596,42m2 (trong đó: Khu HH-06-1: 11.060,36m2 và Khu HH-06-2:10.536,06m2).


Lô đất đấu giá tọa lạc tại Phường 9, thành phố Tuy Hòa, tỉnh Phú Yên.

1,030,434,229,530

206,086,845,906

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 10/01/2023

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 12/01/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 21/12/2022 - 17:00 10/01/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá (trong giờ hành chính): Từ ngày 21/12/2022 đến 17giờ 00, ngày 10/01/2023 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên). b) Đối tượng được tham gia đấu giá: Là tổ chức kinh tế (gọi là tổ chức tham gia đấu giá) có đủ năng lực về tài chính, không vi phạm pháp luật về kinh tế và đất đai, thuộc đối tượng được nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo quy định của Luật Đất đai năm 2013. c) Đối tượng không được tham gia đấu giá: - Các đối tượng thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4, Điều 38 Luật Đấu giá tài sản năm 2016. - Tổ chức kinh tế có vốn đầu tư nước ngoài. d) Điều kiện khi đăng ký tham gia đấu giá: Hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá phải đáp ứng các điều kiện sau: (1) Có văn bản đề nghị tham gia đấu giá theo mẫu do tổ chức đấu giá phát hành. (2) Có bản sao giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của tổ chức tham gia đấu giá, kèm bả

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 14:00 13/01/2023

Địa điểm: Tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản Phú Yên (Số 68 Lê Duẩn, phường 7, thành phố Tuy Hòa, Phú Yên).

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề