Ngày 12/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh DHL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/3/2022 do Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý TTGTXDMT huyện Lạng Giang ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh DHL

Địa chỉ: Số 59, đường Cả Trọng, phường Hoàng Văn Thụ, Thành phố Bắc Giang, Tỉnh Bắc Giang

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Trung tâm Phát triển quỹ đất và Quản lý TTGTXDMT huyện Lạng Giang

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà liên cơ quan UBND huyện Lạng Giang, ỉnh Bắc Giang, Huyện Lạng Giang, Tỉnh Bắc Giang

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Ngày 12/3/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang ảnh 1

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 09/03/2022

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 11/03/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 23/02/2022 - 16:30 09/03/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Người thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo qui định của pháp luật và đáp ứng đủ điều kiện được tham gia đấu giá theo Quy chế cuộc đấu giá. Địa điểm tại: Công ty đấu giá hợp danh DHL và các địa điểm khác theo nội dung thông báo đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 12/03/2022

Địa điểm: Hội trường UBND huyện Lạng Giang, tỉnh Bắc Giang

Chuyên đề

Kết nối đầu tư