Ngày 12/3/2021, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận thông báo đấu giá là quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất đứng tên bà Phạm Thị Thảo Trang là tài sản giao dịch bảo đảm tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín-Chi nhánh Ninh Thuận vào ngày 12/3/2021 như sau:

1. Tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất thuộc thửa đất số 205 (TM29-34), tờ bản đồ số 10, tọa lạc tại Khu đô thị mới Đông Bắc (Khu K1), phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận đứng tên bà Phạm Thị Thảo Trang, cụ thể như sau:

- Đất ở: Diện tích là 95 m2. Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng. Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị. Thời hạn sử dụng: Lâu dài. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Tài sản gắn liền với đất: Nhà ở cấp IIB, diện tích xây dựng 77,30 m2, diện tích sàn 285,84 m2.

Ghi chú: Thửa đất có 15 m2 thuộc chỉ giới xây dựng.

Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản gắn liền với đất số: CS 189317, số vào sổ cấp giấy chứng nhận: CT04508 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Ninh Thuận cấp ngày 28/6/2019.

2. Giá khởi điểm: 3.550.000.000 đồng (Ba tỷ năm trăm năm mươi triệu đồng). Giá này chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí khác (nếu có).

3. Bước giá: 71.000.000 đồng (Bảy mươi mốt triệu đồng).

4. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước

a) Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 500.000 đồng/bộ.

b) Tiền đặt trước: 710.000.000 đồng (Bảy trăm mười triệu đồng).

Tiền đặt trước nộp vào tài khoản số 050123670849 của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản mở tại Ngân hàng TMCP Sài gòn Thương tín-Chi nhánh Ninh Thuận (từ 7 giờ 30 phút đến hết 16 giờ 30 phút ngày 10/3/2021).

5. Thời gian bán hồ sơ tham gia đấu giá: từ ngày 19/02/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

6. Thời gian và địa điểm xem tài sản: Từ ngày 09/3/2021 đến ngày 10/3/2021 trong giờ hành chính tại nơi có tài sản tọa lạc (đường Cao Bá Quát, phường Thanh Sơn, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

7. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá

a) Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: từ ngày 19/02/2021 đến 16 giờ 30 phút ngày 10/3/2021 trong giờ hành chính tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận.

b) Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

- Đơn đăng ký tham gia đấu giá (mẫu do Trung tâm phát hành);

- Giấy CMND và Sổ hộ khẩu của người tham gia đấu giá (bản photocopy); kèm theo bản gốc để đối chiếu.

- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, nếu là doanh nghiệp (bản sao có chứng thực);

- Chứng từ nộp tiền đặt trước, biên lai thu tiền bán hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá (photocopy);

- Giấy uỷ quyền (nếu uỷ quyền) cho người khác thay mình tham gia đấu giá (có chứng thực của cơ quan tổ chức có thẩm quyền, nộp trước khi tổ chức cuộc đấu giá).

8. Thời gian, địa điểm tổ chức đấu giá:

a) Thời gian tổ chức đấu giá: vào hồi 8 giờ 30 phút ngày 12/3/2021 (Sáng thứ sáu).

b) Địa điểm tổ chức đấu giá: tại Hội trường Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: Số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, thành phố Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận).

9. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu nguyên lô (QSDĐ và tài sản trên đất). Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên (xem chi tiết tại Điều 10 Quy chế cuộc đấu giá số 71/QC-TTDVĐGTS ngày 18/02/2021).

Địa chỉ liên hệ để biết thêm chi tiết: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Ninh Thuận, số 94 đường 16 tháng 4, phường Mỹ Hải, Tp. Phan Rang-Tháp Chàm, tỉnh Ninh Thuận. Điện thoại: 0259.3838038. (kèm theo Quy chế cuộc đấu giá số 71/QC-TTDVĐGTS ngày 18/02/2021)

Chuyên đề

Kết nối đầu tư