Ngày 12/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/12/2022 do Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện thành phố Lào Cai ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

Địa chỉ: Tổ 5, phường Nam Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 02143822867

Tên Người có tài sản đấu giá: Phòng Tài Chính - Kế hoạch huyện thành phố Lào Cai

Địa chỉ: Số 591, đường Hoàng Liên, phường Kim Tân, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đất đối với 29 thửa đất tại đường BM15, dự án Khu dân cư đô thị Tiểu khu 20, phường Xuân Tăng, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai.

29


Phòng Tài chính - Kế hoạch thành phố Lào Cai.

780,000,000

20

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 00:00 07/12/2022

Kết thúc: Kết thúc: 00:00 09/12/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 22/11/2022 - 16:30 09/12/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, hộ gia đình nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 09:00 12/12/2022

Địa điểm: Phòng đấu giá, Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lào Cai

Chi tiết xem tại file đính kèm
file đính kèm

Chuyên đề