Ngày 12/1/2022, đấu giá tàu chở xăng dầu và hóa chất tại TP.HCM

(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản (Sở Tư pháp TP.HCM) thông báo đấu giá tài sản vào ngày 12/1/2022 do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Sở Giao dịch 2 ủy quyền như sau:

Chuyên đề