Ngày 12/11/2019, đấu giá hàng hóa tồn kho tại Hà Nội

(BĐT) - Hội đồng đấu giá - Trung tâm bán lẻ Viettel (TTBL) thông báo bán đấu giá lần 2 hàng tồn kho lần 2 (quy trình rút gọn) vào ngày 12/11/2019 như sau:

Lô hàng tồn kho điện thoại, tablet. Hàng tồn kho của TTBL. Địa chỉ: Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Giá khởi điểm, tiền đặt trước và thời gian mở cuộc đấu giá:

- Lô 1: Điện thoại, tablet Samsung và điện thoại khác: 817.175.000 VNĐ.  Tiền đặt trước: 16.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá. Thời gian mở đấu giá: 10h00, ngày 12/11/2019.

- Lô 2: Điện thoại iphone 6s plus, iphone 6/6s: 525.610.000 VNĐ. Tiền đặt trước: 10.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá. Thời gian mở đấu giá: 10h00, ngày 12/11/2019.

- Lô 3: Điện thoại iphone, tablet ipad: 715.284.000 VNĐ. Tiền đặt trước: 14.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá. Thời gian mở đấu giá: 10h00, ngày 12/11/2019.

- Lô 4: Điện thoại iphone các loại: 743.103.000 VNĐ. Tiền đặt trước: 14.000.000 VNĐ. Thời hạn nộp: Trước ngày mở cuộc đấu giá. Thời gian mở đấu giá: 10h00, ngày 12/11/2019.

Thời gian, địa điểm xem hàng: Từ 07/11/2019 đến hết 08/11/2019 tại kho Bắc, số 33, đường Quyết Thắng, Yên Nghĩa, Hà Đông, TP. Hà Nội.

Thời gian mua hồ sơ: Từ 06/11/2019 đến trước thời điểm mở đấu giá trên (giờ hành chính). Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá:  200.000 VNĐ/bộ.

Thời hạn nộp hồ sơ đăng ký tham gia đấu giá: Hạn cuối đến trước thời điểm mở đấu giá đã thông báo. Địa chỉ: Hội trường tầng 1 - Công ty Viettelimex. Đ/c: Số 1, ngõ 11, Phố Duy Tân, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội.

Địa chỉ liên hệ: Hội đồng đấu giá - TTBL. ĐT: 0973.931.641.

Chuyên đề