Ngày 12/1: Có 13 thông báo kế hoạch lựa chọn nhà thầu không hợp lệ

(BĐT) - Trong số những KHLCNT do bên mời thầu tự đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia (http://muasamcong.mpi.gov.vn) ngày 12/01/2016, có 13 thông báo KHLCNT không hợp lệ
Ngày 12/1: Có 13 thông báo không hợp lệ
Ngày 12/1: Có 13 thông báo không hợp lệ

Cụ thể là: Trong thông báo KHLCNT của Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam - Chi nhánh Thanh Hóa cho dự án “Mua sắm TSCĐ, tài sản khác, công cụ lao động và trang trí nội thất trụ sở chi nhánh VCB Thanh Hóa”, cho dự án “Mua sắm TSCĐ tài sản khác công cụ lao động và trang trí nội thất và thi công biển hiệu mặt ngoài trụ sở chi nhánh VCB Thanh Hóa” và cho dự án “Thi công biển hiệu mặt ngoài trụ sở chi nhánh VCB Thanh Hóa” và thông báo KHLCNT của Tổng công ty Truyền tải điện quốc gia cho dự án “Mua kháng điện bù ngang 500kV-91MVAr trả lại TBA 500kV Sông Mây và dự án Lắp đặt kháng bù ngang trên lưới 500kV - Dự án thành phần thứ nhất” và cho dự án “Xây dựng Nhà ĐHSX truyền tải điện Đà Nẵng” đều nêu thời gian lựa chọn nhà thầu các gói thầu là tổng số ngày thực hiện như 10 ngày hay 40 ngày. 

Thông báo KHLCNT của Bệnh viện Nhi Đồng 2 cho dự án “Mua sắm trang thiết bị nội thất văn phòng và phương tiện làm việc cho công trình Xây dựng mới khoa khám bệnh, khoa cấp cứu và điều trị ban ngày của Bệnh viện Nhi đồng 2”, thông báo KHLCNT của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cho dự án “Đường ngang qua kênh Phong Bắc, phường Hòa Thọ Đông” và thông báo KHLCNT của Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính tại TP. Hồ Chí Minh” đều không nêu hình thức lựa chọn nhà thầu và hình thức hợp đồng của các gói thầu. 

Trong thông báo KHLCNT của Sở Giao thông vận tải thành phố Đà Nẵng cho dự án “Đường lên cây đa trăm tuổi” không nêu nội dung của các gói thầu. 

Thời điểm các đơn vị đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia quá muộn so với quy định: Có các thông báo KHLCNT đã được phê duyệt từ tháng 9/2015, thậm chí từ năm 2010 và năm 2013, nhưng đến ngày 12/01/2016 mới được đăng tải lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, cụ thể là:  Thông báo KHLCNT của Sở Y tế tỉnh Tiền Giang cho dự án “Bệnh viện Đa khoa huyện Gò Công Đông” được phê duyệt tại Văn bản số 765/QD-UBND ngày 10/03/2010; Thông báo KHLCNT của Kho bạc Nhà nước thành phố Hồ Chí Minh cho dự án “Đầu tư xây dựng Trung tâm Đào tạo bồi dưỡng cán bộ ngành tài chính tại TP. Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Quyết định số 800/QĐ-BTC ngày 22/04/2013; Thông báo KHLCNT của Cục Hải quan TP. Đà Nẵng cho dự án “Công trình địa điểm KTHH tập trung tại KCN Hòa Khánh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng” được phê duyệt tại Văn bản số 3426/QĐ-TCHQ ngày 17/10/2013; Thông báo KHLCNT của Trung tâm Điều hành chương trình chống ngập nước TP. Hồ Chí Minh cho tiểu dự án “Hỗ trợ kỹ thuật chuẩn bị dự án Quản lý rủi ro ngập nước khu vực thành phố Hồ Chí Minh” được phê duyệt tại Văn bản số 3268/QĐ-UBND ngày 03/07/2015; Thông báo KHLCNT của  Công ty Điện lực Hoài Đức cho dự án “Xây dựng mạch vòng liên thông lộ 371E1.31 và 373E1.31” được phê duyệt tại Văn bản số 81/QĐ-PCHĐU ngày 29/09/2015; Thông báo KHLCNT của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Phú Yên cho dự án “Ban QLDA trồng rừng phòng hộ ven biển tỉnh Phú Yên” được phê duyệt tại Văn bản số 1643/QĐ-UBND ngày 31/08/2015; Thông báo KHLCNT của Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII cho dự án “Công trình phụ trợ (phòng ở, nhà bếp, phòng ăn và nhà để xe) của trụ sở Kiểm toán Nhà nước khu vực XIII” được phê duyệt tại Văn bản số 1197/QĐ-KTNN ngày 04/08/2015. 

Các đơn vị nêu trên cần biết, theo Khoản 4 và Khoản 5 Điều 35 Luật Đấu thầu số 43/2013/QH13, đối với mỗi gói thầu phải nêu rõ hình thức và phương thức lựa chọn nhà thầu; thời gian bắt đầu tổ chức lựa chọn nhà thầu được tính từ khi phát hành HSMT, HSYC, được ghi rõ theo tháng hoặc quý trong năm. 

Về thời hạn đăng tải KHLCNT lên Hệ thống mạng đấu thầu quốc gia, theo Điểm c Khoản 1 Điều 8 Nghị định số 63/2014/NĐ-CP, các tổ chức chịu trách nhiệm đăng tải thông tin phải bảo đảm thời điểm tự đăng tải thông tin không muộn hơn 7 ngày làm việc, kể từ ngày văn bản được ban hành. 

Chuyên đề