Ngày 11/7/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh HCL thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/7/2023 do UBND huyện Đông Sơn ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh HLC

Địa chỉ: Số nhà 72, đường Triệu Quốc Đạt, phường Điện Biên, Thành phố Thanh Hóa, Tỉnh Thanh Hóa

Số điện thoại: 0912 444339

Tên Người có tài sản đấu giá: UBND huyện Đông Sơn

Địa chỉ: thị trấn Rừng Thông, Tỉnh Thanh Hóa

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

quyền sử dụng đất (QSDĐ) 42 lô đất ở hộ gia đình, cá nhân tại Khu dân cư nông thôn Ngọc Lậu (cạnh khu Nhuệ Sâm) phần phía Đông, Phía Tây (MBQH số 3220/QĐ-UBND ngày 07/10/2019) xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

42 lô đất

Đã đầu tư cơ sở hạ tầng theo quy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt

xã Đông Thịnh, huyện Đông Sơn, tỉnh Thanh Hóa

6,090,254,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:00 06/07/2023

Kết thúc: Kết thúc: 23:59 10/07/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:00 23/06/2023 - 17:00 07/07/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: * Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: - Hộ gia đình, cá nhân được tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện sau: + Thuộc đối tượng được tham gia đấu giá theo quy định của pháp luật; + Có hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ (Đơn đăng ký tham gia đấu giá, CCCD bản photo); + Nộp đủ tiền đặt trước (vào tài khoản công ty theo đúng thời gian quy định); - Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký tham gia đấu giá đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước cho Công ty Đấu giá Hợp danh HLC (hoặc có thể ủy quyền theo quy định của pháp luật).

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:00 11/07/2023

Địa điểm: Hội trường UBND xã Đông Thịnh

Chi tiết xem tại file đính kèm

Chuyên đề