Ngày 11/3/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Lam Sơn Sài Gòn thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2021 do Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ủy quyền như sau:
Ngày 11/3/2021, đấu giá toàn bộ khoản nợ của Công ty TNHH Sản xuất xây dựng và Thương mại Bình Nghĩa tại Agribank Chi nhánh trung tâm Sài Gòn ảnh 1

Chuyên đề