Ngày 11/3/2021, đấu giá lô gỗ, củi tại thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/3/2021 do Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng ủy quyền như sau:

1. Tên, địa chỉ tổ chức đấu giá: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng.

2. Tên, địa chỉ đơn vị có tài sản: Chi cục Kiểm lâm thành phố Đà Nẵng - Địa chỉ: 24 Trần Cao Vân, quận Thanh Khê, thành phố Đà Nẵng.

3. Tên tài sản đấu giá: Lô gỗ, củi trong ranh giới Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ gồm: 77,191 m3 gỗ và 223,709 m3 củi. (Danh mục tài sản đính kèm)

* Giá khởi điểm tài sản: 207.471.000 đồng (Hai trăm lẻ bảy triệu, bốn trăm bảy mươi mốt ngàn đồng) đã bao gồm thuế tài nguyên. Trong đó:

- Giá tiền chưa tính thuế Tài nguyên: 154.565.000 đồng.

- Thuế tài nguyên: 52.906.000 đồng.

4. Nơi có tài sản đấu giá: Lô gỗ, củi trong ranh giới Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ.

5. Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá, tiền đặt trước:

- Tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá: 200.000 đồng/hồ sơ, tiền đặt trước: 41.000.000 đồng.

6. Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 08/3/2021, địa điểm xem tài sản tại ranh giới Dự án Quần thể khu du lịch sinh thái Bà Nà – Suối Mơ.

7. Thời gian, địa điểm bán hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 08/3/2021 tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

8. Thời gian, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 16 giờ 00 ngày 08/3/2021; Cá nhân có giấy CMND, tổ chức có giấy phép đăng ký kinh doanh; Đến Trung tâm để được hướng dẫn, bán hồ sơ.

9. Thời hạn nộp tiền đặt trước: Khách hàng nộp tiền đặt trước trong thời hạn 03 ngày làm việc trước ngày mở cuộc đấu giá.

10. Thời hạn, địa điểm kết thúc bỏ phiếu đấu giá vào thùng phiếu: Từ ngày thông báo, niêm yết đấu giá tài sản đến trước 10 giờ 00 ngày 11/3/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

11. Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá: Lúc 14 giờ 30 ngày 11/3/2021, tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng.

12. Hình thức đấu giá, phương thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp; Phương thức trả giá lên.

13. Địa điểm: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản thành phố Đà Nẵng – Số 08 Phan Bội Châu, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng. Điện thoại 0236 – 3889627 – 3887678 – 3895593. Website: www.daugia.danang.gov.vn

Chuyên đề