Ngày 11/2/2022, đấu giá tàu đánh cá vỏ thép tại tỉnh Quảng Ninh

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hải Phòng thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2022 do ông Dương Văn Thành, chấp hành viên Chi cục Thi hành án dân sự thị xã Quảng Yên ủy quyền như sau:

Chuyên đề