Ngày 1/12/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt thông báo đấu giá tài sản vào ngày 1/12/2022 do Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng ủy quyền như sau:

Tài sản đấu giá: 01 (một) thửa đất tại K140/18 Nguyễn Chánh, tổ 93, phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng.

Giá khởi điểm: 4.189.500.000 đồng (bốn tỷ, một trăm tám mươi chín triệu năm trăm ngàn đồng). Tiền đặt trước: 837.000.000 đồng (tám trăm ba mươi bảy triệu đồng).

Người có tài sản: Cục Thi hành án dân sự TP. Đà Nẵng. Đ/c: Số 674 Núi Thành, quận Hải Châu, TP. Đà Nẵng.

Xem tài sản: Từ ngày 22/11/2022 đến hết ngày 25/11/2022 tại nơi có tài sản.

Mua hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt từ ngày 10/11/2022 đến ngày 28/11/2022 (trong giờ hành chính).

Đấu giá: Lúc 14 giờ 30 phút, ngày 01/12/2022.

Tham khảo hồ sơ, xem tài sản, đăng ký, tổ chức đấu giá tại: Công ty Đấu giá hợp danh Bảo Việt. Đ/c: Số 287 Nguyễn Sinh Sắc, P. Hòa Minh, Q. Liên Chiểu, TP. Đà Nẵng. ĐT: 0898.852.777 - 0236.625.777.

Chuyên đề