Ngày 11/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Hóc Môn, TP.HCM

(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Dầu khí Việt Nam thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/2/2022 do Agribank – Chi nhánh Hóc Môn ủy quyền như sau

Chuyên đề