Ngày 11/11/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại TP. Tân An, tỉnh Long An

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 11/11/2022 do Agribank Chi nhánh 10 ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: ${orgAddress}

Số điện thoại:

Tên Người có tài sản đấu giá: Agribank Chi nhánh 10

Địa chỉ: ${ownerAddress}

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

02 Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 2531,9 m2 thuộc thửa đất số: 8447 và 11664; tờ bản đồ số: 3 tọa lạc tại phường 6, Tp.Tân An, tỉnh Long An

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

thuộc thửa đất số: 8447 và 11664; tờ bản đồ số: 3 tọa lạc tại phường 6, Tp.Tân An, tỉnh Long An

20,077,967,000

10

2

01 Quyền sử dụng đất có diện tích 5142,4 m2 thuộc thửa đất số: 129; tờ bản đồ số: 1-17a tọa lạc tại phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

thuộc thửa đất số: 129; tờ bản đồ số: 1-17a tọa lạc tại phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An

76,571,135,082

10

3

06 Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 2.366 m2 thuộc các thửa đất số: 60, 61, 62, 63, 64, 65; tờ bản đồ số: 60 tọa lạc tại phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

thuộc các thửa đất số: 60, 61, 62, 63, 64, 65; tờ bản đồ số: 60 tọa lạc tại phường 3, Tp.Tân An, tỉnh Long An

26,375,828,375

10

4

02 Quyền sử dụng đất có tổng diện tích 1.371,6m2 thuộc các thửa đất số: 332, 335; tờ bản đồ số: 08 tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh Trung, Tp.Tân An, tỉnh Long An

01

Tham khảo hồ sơ đấu giá

thuộc các thửa đất số: 332, 335; tờ bản đồ số: 08 tọa lạc tại xã Nhơn Thạnh Trung, Tp.Tân An, tỉnh Long An

9,730,503,742

10

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 08/11/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 10/11/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 19/10/2022 - 17:00 08/11/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 11/11/2022

Địa điểm: 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

Chuyên đề