Ngày 10/6/2024, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình tổ chức đấu giá lần 02 ngày 10/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52, đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Người có tài sản đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 189, đường Hữu Nghị, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: Quyền sử dụng đối với thửa đất số 708, tờ bản đồ số 12; Diện tích: 300,0 m2; Địa chỉ thửa đất: Thôn Tân Hải, xã Hải Ninh, huyện Quảng Ninh, tỉnh Quảng Bình; Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng; Mục đích sử dụng: Đất ở tại nông thôn 250,0 m2; Đất trồng cây hàng năm khác 50,0 m2; Thời hạn sử dụng: Đất ở tại nông thôn: Lâu dài; Đất trồng cây hàng năm khác sử dụng đến ngày 29/12/2067. Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất có thu tiền sử dụng đất diện tích 250,0 m2, nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất diện tích 50,0m2.

- Giá khởi điểm: 3.360.015.000 đồng (Bằng chữ: Ba tỷ, ba trăm sáu mươi triệu, không trăm mười lăm nghìn đồng).

(Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước. Người mua được tài sản đấu giá phải chịu thuế thu nhập cá nhân, lệ phí trước bạ, phí công chứng và các khoản chi phí khác liên quan đến việc ký kết hợp đồng mua bán tài sản và đăng ký quyền sở hữu, sử dụng tài sản theo quy định của pháp luật).

- Tiền đặt trước: Nộp 20% giá khởi điểm/01hồ sơ đăng ký.

4. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản: Hộ gia đình, tổ chức, cá nhân có đủ điều kiện tham gia đấu giá theo quy định của Luật Đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan làm thủ tục nộp hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá trực tiếp tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

5. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá tài sản:

- Thời hạn tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá và tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2024 đến 17h00/ngày 07/6/2024.

- Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 03/6/2024 và ngày 04/6/2024 tại thửa đất đưa ra đấu giá.

- Thời gian bỏ phiếu trả giá và nộp tiền đặt trước: Từ 07h30/ngày 05/6/2024 đến 17h00/ ngày 07/6/2024. Nộp tiền đặt trước vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại.

- Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 08h00/ ngày 10/6/2024.

- Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đã trả: Tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

Mọi chi tiết xin liên hệ tại Trung tâm. Điện thoại 0232.3828928. Tham khảo tại website: https://daugia.quangbinh.gov.vn.

Chuyên đề