Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2023 do Phạm Ngọc Tân ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình

Địa chỉ: Số nhà 16A, Tổ 6, đường Cù Chính Lan, phường Bắc Cường, Thành phố Lào Cai, Tỉnh Lào Cai

Số điện thoại: 0913031487

Tên Người có tài sản đấu giá: Phạm Ngọc Tân

Địa chỉ: Số 222 đường Thạch Sơn, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

STT

Tên tài sản

Số lượng

Chất lượng tài sản

Nơi có tài sản

Giá khởi điểm

Tiền đặt trước

1

Nhà gắn liền với quyền sử dụng đất, chi tiết: Nhà: SN 222, đường Thạch Sơn, tổ 2, thị xã Sa Pa, TX. Sa Pa, tỉnh Lào Cai. Có 05 tầng; diện tích 118m2/tầng. Tổng diện tích gần 600m2. Đất ở đô thị: Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số CA 857754 do Sở tài nguyên và Môi trường tỉnh Lào Cai cấp ngày 20/10/2015, vào sổ số 00279 (Có hình ảnh chi tiết kèm theo).

01

Nhà gắn liền với quyền sử dụng đất. 05 tầng; diện tích 118m2/tầng. Tổng diện tích gần 600m2

SN 222, đường Thạch Sơn, tổ 2, thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai

26,000,000,000

2,600,000,000

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 07:30 06/02/2023

Kết thúc: Kết thúc: 16:30 07/02/2023

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 07:30 07/01/2023 - 16:30 06/02/2023

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Khách hàng đăng ký đấu giá trực tiếp tại Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Cá nhân, tổ chức nộp đủ hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ và tiền đặt trước theo quy định của Luật đấu giá tài sản và quy định khác của pháp luật có liên quan. Người tham gia đấu giá có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác thay mình tham gia đấu giá.

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 00:00 10/02/2023

Địa điểm: Công ty đấu giá hợp danh Hà Sơn Bình (Số 016A, đường Cù Chính Lan, phường Bắc Cường, thành phố Lào Cai, tỉnh Lào Cai).

Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 1
Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 2
Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 3
Ngày 10/2/2023, đấu giá quyền sử dụng đất tại thị xã Sa Pa, tỉnh Lào Cai ảnh 4

Chuyên đề

Kết nối đầu tư