Ngày 10/2/2022, đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Bình Chánh, TP.HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo đấu giá tài sản vào ngày 10/2/2022 do Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM ủy quyền như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An

Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Số điện thoại: 02838204858

Tên Người có tài sản đấu giá: Ngân Hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam – Chi nhánh TP.HCM

Địa chỉ: Số 5 Công Trường Mê Linh, P.Bến Nghé, Q.1, TP.HCM;, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh

Thông tin về tài sản đấu giá, giá khởi điểm, tiền đặt trước:

Thời gian nộp tiền đặt trước:

Bắt đầu: 08:00 07/02/2022

Kết thúc: Kết thúc: 17:00 09/02/2022

Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá:

Thời gian: 08:00 13/01/2022 - 17:00 07/02/2022

Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm đăng ký: Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM. Điều kiện đăng ký tham gia: Các cá nhân, tổ chức có nhu cầu, khả năng tài chính được tham gia đăng ký ngoại trừ những trường hợp quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 ban hành ngày 17/11/2016. Cách thức đăng ký: Nộp trực tiếp tại Số 3 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Q1, TP.HCM

Thời gian, địa điểm tổ chức cuộc đấu giá:

Thời gian: 08:30 10/02/2022

Địa điểm: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM

Chuyên đề