Ngày 09/7/2024, đấu giá khối lượng gỗ, củi cây xà cừ được chặt hạ tại thành cổ Sơn Tây

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty ĐGHD Nhất An Phú thông báo bán đấu giá ngày 09/7/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá tài sản: Công ty ĐGHD Nhất An Phú, đ/c: Tầng 5, toà nhà Silver Wings, 137 Nguyễn Văn Cừ, Ngọc Lâm, Long Biên, Hà Nội. ĐT: 0917368080.

UBND thị xã Sơn Tây giao nhiệm vụ tổ chức đấu giá cho: Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm; Đ/c: số 01 Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Tài sản đấu giá: Tài sản là Khối lượng gỗ, củi cây xà cừ được chặt hạ tại thành cổ Sơn Tây. Giá khởi điểm: 59.280.000 đồng. Tiền đặt trước: 5.928.000 đồng. Xem tài sản: Ngày 01/7, 02/7/2024. Tiền mua hồ sơ: 150.000đ/hs. Đấu giá bằng bỏ phiếu trực tiếp tại cuộc đấu giá theo phương thức trả giá lên. Các tổ chức, cá nhân, hộ gia đình đủ điều kiện mua, nộp hồ sơ trực tiếp/gửi thư bảo đảm:Từ ngày 27/6 đến 17h ngày 06/7/2024 tại trụ sở Công ty đấu giá hợp danh Nhất An Phú; Nộp tiền đặt trước: Trong các ngày 04/7, 05/7/2024 và đến 17h00’ ngày 08/7/2024.Tổ chức đấu giá: 09h ngày 09/7/2024 tại Ban Quản lý di tích Làng cổ Đường Lâm, số 01 Phó Đức Chính, phường Lê Lợi, thị xã Sơn Tây, TP Hà Nội.

Chuyên đề