Ngày 09/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại tỉnh Lâm Đồng

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng thông báo bán đấu giá ngày 09/5/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng. Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng.

Cơ quan có tài sản đấu giá: Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà. Địa chỉ: Khu phố Sơn Hà. thị trấn Đinh Văn, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

1. Thời gian, địa điểm đấu giá: Vào lúc 09h00 ngày 09/5/2024 tại trụ sở Chi cục Thi hành án dân sự huyện Lâm Hà.

2. Tài sản đấu giá là: Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng (TSKB của bà Nguyễn Thị Mới cùng đồng sở hữu với ông Ngô Tôn Linh), cụ thể như sau:

*Quyền sử dụng 987 m2 đất ở trồng cây hàng năm khác thời hạn sử dụng lâu đến ngày 15/10/2063, thuộc thửa đất số 366, tờ bản đồ số 20 tại thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng theo Giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số DA 872023 do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Lâm Đồng cấp ngày 25/01/2021 và theo hoạ đồ đo đạc hiện trạng thửa đất số 366, tờ bản đồ 20 do Chi nhánh Văn phòng đăng ký đất đai huyện Lâm Hà vào ngày 28/7/2023.

*Tài sản gắn liền với đất:

Cây trồng trên đất: 43 cây Mãng cầu, 03 cây Hồng xiêm, 01 cây Bưởi, 01 cây Chanh, 02 cây Xoài, 02 cây Mít tất cả đều 02 năm tuổi.

Giá khởi điểm: 1.517.406.453 đồng (Một tỷ năm trăm mười bảy triệu bốn trăm lẻ sáu ngàn bốn trăm năm mươi ba đồng).

Nơi có tài sản đấu giá: Thị trấn Nam Ban, huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng.

3. Tiền đặt trước: 10% giá khởi điểm của tài sản đấu giá

4. Thời gian, địa điểm đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày niêm yết đến 17 giờ 00 phút ngày 06/5/2024 tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

5. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Theo quy chế đấu giá niêm yết tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Lâm Đồng.

6. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: trực tiếp tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản (Địa chỉ: 52 Phan Đình Phùng, phường 1, Đà Lạt; Số điện thoại: 02633.820.282).

Chuyên đề