Ngày 09/5/2024, đấu giá quyền sử dụng đất, quyền sử dụng nhà ở tại TP. HCM

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá ngày 09/5/2024 như sau:

Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM. ĐT: 3820.4858 – 0948.68.99.86.

Bên có tài sản bán đấu giá: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam – Chi nhánh Bình Thạnh (Địa chỉ: Số 11 Hoàng Hoa Thám, Phường 7, Bình Thạnh, TP. HCM).

Thời gian, địa điểm đấu giá: Lúc 09 giờ 30 phút ngày 09/5/2024 tại số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Tài sản đấu giá: QSDĐ, QSHNở và tài sản khác gắn liền với đất tại thửa đất số 667, TBĐ số 1 tại P. An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM;

Diện tích: 514,1m2; Hình thức SD: SD riêng; Mục đích SD: Đất ở tại đô thị; Thời hạn SD: Lâu dài.

Giá khởi điểm: 15.500.000.000đồng. Tiền đặt trước: 1.550.000.000 đồng – tương đương 10% giá khởi điểm.

Xem tài sản: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 06/5/2024 (trong giờ hành chính). Địa điểm: Tại thửa đất số 667, TBĐ số 1 tại P.An Phú Đông, Quận 12, TP.HCM (liên hệ Mr.Trường, số ĐT 0856.682.862).

Thời gian, địa điểm mua, nộp hồ sơ đăng ký: Từ ngày 15/4/2024 đến ngày 06/5/2024 (trong giờ hành chính) tại địa chỉ: Số 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP. HCM.

Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước hợp lệ để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn quy định tại thông báo này.

Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có).

(Chi tiết tham khảo tại hồ sơ đấu giá).

Chuyên đề