Ngày 03/6/2024, đấu giá tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu tại Công an thành phố Đồng Hới

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình thông báo bán đấu giá lần 02 ngày 03/6/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá tài sản: Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình; Địa chỉ: Số 52 đường Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

2. Tổ chức có tài sản đấu giá: Công an thành phố Đồng Hới. Địa chỉ: Số 55 đường Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

3. Thông tin về tài sản đấu giá: Tài sản đấu giá: Tài sản là tang vật vi phạm hành chính bị tịch thu, cụ thể: 758 chai rượu các loại do nước ngoài sản xuất, số lượng: 04 mặt hàng, tình trạng: chưa qua sử dụng.

Nơi lưu giữ tài sản (nơi trưng bày tài sản): Tại Công an thành phố Đồng Hới. Địa chỉ: Số 55 đường Lý Nam Đế, phường Đồng Phú, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

b. Giá khởi điểm tài sản: 257.900.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm năm mươi bảy triệu, chín trăm nghìn đồng). (Giá khởi điểm trên chưa bao gồm các loại thuế, phí, lệ phí và các khoản chi phí khác theo quy định hiện hành của Nhà nước).

4. Tiền đặt trước: 50.000.000 đồng/01 hồ sơ đăng ký (Bằng chữ: Năm mươi triệu đồng).

5. Hình thức đấu giá: Đấu giá bằng bỏ phiếu gián tiếp (Bỏ phiếu trả giá 01 vòng duy nhất). Bán trọn gói cả lô tài sản trên.

6. Điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá tài sản:

a. Điều kiện đăng ký tham gia đấu giá: Là cá nhân, tổ chức có đủ điều kiện tham gia đấu giá để mua tài sản đấu giá theo quy định của Luật đấu giá tài sản năm 2016 và quy định khác của pháp luật có liên quan được đăng ký tham gia đấu giá khi có đủ các điều kiện:

- Có đơn đăng ký tham gia đấu giá, hoàn thiện đầy đủ các thủ tục về hồ sơ và nộp tiền đặt trước, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá trong thời hạn quy định.

- Đã xem tài sản đấu giá/giấy tờ về tài sản và các tài liệu có liên quan, đọc kỹ quy chế đấu giá và chấp nhận các quy định của quy chế đấu giá đã ban hành; chấp nhận hiện trạng của tài sản và chấp nhận giá khởi điểm đã được thông báo.

- Cam kết thực hiện đầy đủ trách nhiệm của mình trong quá trình tham gia đấu giá và sau khi trúng đấu giá.

- Một tổ chức có nhiều đơn vị trực thuộc thì chỉ được một đơn vị tham gia đấu giá; có hai (02) doanh nghiệp trở lên thuộc cùng một Tổng công ty chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá; Tổng công ty với công ty thành viên, công ty mẹ và công ty con, doanh nghiệp liên doanh với một bên góp vốn trong liên doanh thì chỉ được một doanh nghiệp tham gia đấu giá.

- Phải có đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

b. Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức, cá nhân đăng ký tham gia đấu giá thông qua việc nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ tại Trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình.

7. Thời gian, địa điểm thực hiện các thủ tục đấu giá:

a. Thời gian tham khảo, bán hồ sơ, đăng ký tham gia đấu giá: Từ ngày 16/5/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2024.

b. Thời gian, địa điểm xem tài sản: Vào ngày 23/5/2024 và ngày 24/5/2024 tại nơi trưng bày tài sản. Khách hàng có nhu cầu xem tài sản vui lòng liên hệ Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình (Trước ngày 23/5/2024) để sắp xếp, bố trí thời gian đi xem tài sản.

c. Thời gian nộp tiền đặt trước, bỏ phiếu trả giá: Từ ngày 29/5/2024 đến 16 giờ 30 phút ngày 31/5/2024. Tiền đặt trước nộp vào tài khoản của Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình mở tại Ngân hàng thương mại. (Các thủ tục trên được thực hiện trong giờ hành chính các ngày làm việc).

d. Thời gian tổ chức buổi công bố giá đã trả: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 03/6/2024.

e. Địa điểm tham khảo, bán hồ sơ, làm thủ tục đăng ký, tiếp nhận hồ sơ tham gia đấu giá, bỏ phiếu trả giá và tổ chức buổi công bố giá đã trả: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Quảng Bình. Địa chỉ: Số 52 Nguyễn Hữu Cảnh, thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình.

Mọi chi tiết xin liên hệ: Tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, điện thoại: 0232.3856585.

Chuyên đề