Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) ủy quyền đấu giá quyền sử dụng đất tại huyện Đồng Phú, tỉnh Bình Phước

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) -  Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An thông báo bán đấu giá do Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam ủy quyền ngày 27/06/2024 như sau:

1. Tổ chức đấu giá: Công ty Đấu giá hợp danh Vạn Thành An. Địa chỉ: 03 Lý Văn Phức, Phường Tân Định, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh. Số điện thoại: 02838204858

2. Tài sản đấu giá:

Tài sản 1: QSDĐ có diện tích 318,5m2 thuộc thửa đất số 363, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại Ấp Dên Dên, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị 50m2; Đất trồng cây lâu năm 268,5m2; THSD Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến ngày 04/12/2048.

Tài sản 2: QSDĐ có diện tích 318,2m2 thuộc thửa đất số 364, tờ bản đồ số 33 tọa lạc tại Ấp Dên Dên, Thị trấn Tân Phú, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại đô thị 50m2; Đất trồng cây lâu năm 268,2m2; THSD Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến ngày 04/12/2048

Tài sản 3: QSDĐ có diện tích 226,5m2 thuộc thửa đất số 476, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại Ấp 5, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn 100m2; Đất trồng cây lâu năm 126,5m2; THSD Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến ngày 19/11/2070.

Tài sản 4: QSDĐ có diện tích 4.419,4m2 thuộc thửa đất số 485, tờ bản đồ số 39 tọa lạc tại Ấp 5, Xã Tân Hưng, Huyện Đồng Phú, Tỉnh Bình Phước; HTSD: riêng; MĐSD: Đất ở tại nông thôn 200m2; Đất trồng cây lâu năm 4.219,4m2; THSD Đất ở: Lâu dài; Đất trồng cây lâu năm đến ngày 19/11/2070

3. Người có tài sản: Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB). Địa chỉ: Số 54A Nguyễn Chí Thanh, P.Láng Thượng, Q.Đống Đa, TP.Hà Nội..

4. Giá khởi điểm: TS1: 586,625,000 đồng, TS2: 586,625,000 đồng, TS3: 857,375,000 đồng, TS4: 2,572,125,000 đồng; Tiền đặt trước: TS1, TS2, TS3, TS4: 10%

5. Thời gian đăng ký tham gia đấu giá:08:00 12/06/2024 đến 17:00 25/06/2024

6. Thời gian nộp tiền đặt trước: 08:00 24/06/2024 đến 17:00 26/06/2024

7. Thời gian tổ chức ĐG: 14h00 ngày 27/06/2024 tại 03 Lý Văn Phức, P.Tân Định, Quận 1, TP.HCM.

8. Điều kiện và cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Địa điểm: Công ty Đấu giá Hợp danh Vạn Thành An – Đ/c: Số 03 Lý Văn Phức, P. Tân Định, Quận 1, TP. HCM. Điều kiện: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu và không thuộc các đối tượng quy định tại khoản 4 Điều 38 Luật Đấu giá tài sản và các quy định pháp luật khác có liên quan (nếu có). Cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Tổ chức/cá nhân có nhu cầu mua hồ sơ, nộp hồ sơ, đăng ký trực tiếp tại Cty ĐGHD Vạn Thành An và nộp khoản tiền đặt trước để tham gia đấu giá. Trường hợp không tự mình mua/nộp hồ sơ thì có thể ủy quyền cho người khác đến mua/nộp hồ sơ và/hoặc tham gia đấu giá theo đúng thời hạn, địa điểm quy định tại thông báo này.

Chuyên đề