(BĐT) - Các chính sách chung và chính sách ngành trong lĩnh vực công nghiệp được ban hành trong thời gian qua đã có tác động tích cực đến sự phát triển của công nghiệp Việt Nam hơn 30 năm đổi mới, đặc biệt là từ khi Việt Nam gia nhập WTO vào năm 2007.
Ảnh Internet

Ảnh Internet

Ông Nguyễn Văn Bình, Trưởng Ban Kinh tế Trung ương cho biết tại Hội thảo quốc tế Chính sách công nghiệp quốc gia ngày 10/3.

Theo đó, từ năm 2006 - 2015, tổng giá trị sản xuất công nghiệp tăng 3,42 lần; tỷ trọng GDP công nghiệp cũng duy trì ổn định ở mức 31 - 32%/tổng GDP cả nước. Kim ngạch xuất khẩu các sản phẩm công nghiệp đã tăng gấp 3,5 lần sau 10 năm.

Tuy nhiên, bên cạnh những kết quả đạt được, trong quá trình phát triển công nghiệp đất nước cũng đã bộc lộ nhiều hạn chế, bất cập. Cụ thể, theo ông Bình, đó là công nghiệp đang ở trình độ thấp, chủ yếu phát triển theo chiều rộng, nội lực còn yếu, phụ thuộc nhiều vào doanh nghiệp (DN) FDI, sự liên kết giữa các DN FDI và DN trong nước còn hạn chế.

Năng suất lao động công nghiệp, nhất là công nghiệp chế biến chế tạo còn ở mức thấp. Tốc độ tăng năng suất lao động của ngành công nghiệp giai đoạn 2006 - 2015 khoảng 2,4%/năm, tốc độ tăng chậm hơn tốc độ tăng bình quân chung của nền kinh tế là 3,9%/năm. 

So với quốc gia trong khu vực, năng suất lao động công nghiệp của Việt Nam, nhất là năng suất lao động ngành công nghiệp chế biến chế tạo còn khá thấp.