(BĐT) - Ngày 10/9, Tổng Thư ký Quốc hội, Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội Bùi Văn Cường chính thức công bố Nghị quyết số 01/2021/UBTVQH15 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định về các nguyên tắc, tiêu chí và định mức phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022.
Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, kiểm tra và giám sát. Ảnh: Tiên Giang

Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ Quốc hội quy định, tiêu chí phân bổ dự toán chi thường xuyên ngân sách nhà nước năm 2022 phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiện, kiểm tra và giám sát. Ảnh: Tiên Giang

Theo Nghị quyết, nguyên tắc phân bổ chi thường xuyên năm 2022 phải phù hợp với khả năng cân đối ngân sách nhà nước năm 2022, ưu tiên nguồn lực để thực hiện cải cách tiền lương theo Nghị quyết số 27-NQ/TW ngày 21/5/2018 của Ban Chấp hành Trung ương và Nghị quyết của Quốc hội. Thúc đẩy từng bước nâng cao hiệu quả sử dụng ngân sách nhà nước, phấn đấu giảm dần tỷ trọng chi thường xuyên, sắp xếp bộ máy quản lý hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập, sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã, tinh giản biên chế,…

Đồng thời, phải thực hành tiết kiệm, chống lãng phí; cải cách hành chính nâng cao chất lượng dịch vụ công, sử dụng hiệu quả ngân sách nhà nước; góp phần đổi mới quản lý tài chính đối với khu vực sự nghiệp công để giảm mức hỗ trợ trực tiếp cho đơn vị sự nghiệp công lập, tăng nguồn bảo đảm chính sách hỗ trợ người nghèo, đối tượng chính sách tiếp cận các dịch vụ sự nghiệp công, khuyến khích xã hội hóa, huy động các nguồn lực để phát triển kinh tế - xã hội.

Tiêu chí phân bổ ngân sách phải rõ ràng, đơn giản, dễ hiểu, dễ thực hiệnt, kiểm tra và giám sát; bảo đảm công bằng, công khai và minh bạch; từng bước phù hợp với thông lệ quốc tế. Đưa tối đa các khoản chi thường xuyên vào định mức chi quản lý hành chính của các bộ, cơ quan trung ương với yêu cầu triệt để tiết kiệm; giảm các khoản chi hội nghị, hội thảo, các đoàn đi công tác nước ngoài…