Năm 2020, Nhà Thủ Đức chỉ hoàn thành 7% kế hoạch lợi nhuận

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phát triển Nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH - HOSE) công bố Báo cáo tài chính quý IV/2020 với doanh thu thuần đạt 779 tỷ đồng, giảm 47% so với cùng kỳ năm 2019.

Doanh thu từ hoạt động tài chính ghi nhận âm 54 tỷ đồng, trong khi cùng kỳ dương 154 tỷ đồng. Do đó, lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp chỉ đạt 25,6 tỷ đồng, giảm tới 72%.

Lũy kế cả năm 2020, doanh thu thuần của Công ty giảm 50% so với năm 2019, chỉ đạt hơn 1.965 tỷ đồng. Doanh thu tài chính giảm 71%, ghi nhận 72 tỷ đồng. Lợi nhuận sau thuế đạt 22,6 tỷ đồng, giảm 87%. Lợi nhuận sau thuế của Công ty mẹ ghi nhận âm 30 tỷ đồng trong khi cùng kỳ dương 139 tỷ đồng.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.735,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 314,4 tỷ đồng. Như vậy, kết thúc năm, doanh nghiệp chỉ hoàn thành 74% chỉ tiêu doanh thu và 7% chỉ tiêu lợi nhuận.

Chuyên đề