#Phát triển nhà Thủ Đức
TDH phát hành cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 20%

TDH phát hành cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 20%

(BĐT) - Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) dự kiến phát hành 18.775.676 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
Ảnh minh họa. Nguồn Internet

Thuduc House nới room ngoại lên 60%

(BĐT) - Tại Đại hội cổ đông thường niên tài khóa 2015, ông Lê Chí Hiếu, Chủ tịch HĐQT Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (Thuduc House) cho biết, 2015 tình hình kinh doanh của Tập đoàn tăng trưởng khởi sắc. Theo đó, tổng doanh thu của Thuduc House Group tăng nhanh ở các mảng hoạt động chính.