TDH phát hành cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 20%

0:00 / 0:00
0:00
(BĐT) - Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) dự kiến phát hành 18.775.676 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.

Thời gian dự kiến phát hành chậm nhất trong tháng 9/2020.

Năm 2020, Công ty đặt kế hoạch tổng doanh thu là 2.735,9 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế là 314,4 tỷ đồng, lần lượt bằng 65,33% và 176,38% thực hiện năm 2019. Bên cạnh đó, Công ty dự kiến chia cổ tức tiền mặt với tỷ lệ là 12%.

Trong năm nay, Công ty tiếp tục duy trì việc tìm kiếm những dự án để mở rộng thêm quỹ đất, tập trung vào 2 thành phố là HCM và Hà Nội; ngoài ra là những tỉnh, thành lớn, những độ thị vệ tinh đang phát triển nhanh như: Bình Dương, Cần Thơ, Long An, Bà Rịa Vũng Tàu, Đồng Nai...

Chuyên đề