#TDH
TDH phát hành cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 20%

TDH phát hành cổ phiếu cho cổ đông tỷ lệ 20%

(BĐT) - Công ty CP Phát triển nhà Thủ Đức (mã chứng khoán: TDH) dự kiến phát hành 18.775.676 cổ phiếu, tương ứng với tỷ lệ 20% cho cổ đông hiện hữu từ nguồn Quỹ đầu tư phát triển.
Ảnh Internet

Nhà Thủ Đức có thêm cổ đông lớn

Ngày 5/04, Công ty cổ phần DBA-RHINO đã mua thành công 3,2 triệu cổ phiếu của CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH – HOSE), tương ứng tỷ lệ 5,184% sở hữu và chính thức trở thành cổ đông lớn của TDH.
TDH dự kiến nới room cho nhà đầu tư ngoại lên 60%

TDH dự kiến nới room cho nhà đầu tư ngoại lên 60%

CTCP Phát triển Nhà Thủ Đức (TDH) vừa công bố tài liệu họp ĐHCĐ trong đó có tờ trình nâng tỷ lệ sở hữu của nhà đầu tư ngoại lên 60% và giảm bớt một số ngành nghề kinh doanh hiện quy định hạn chế tỷ lệ sỡ hữu của nhà đầu tư nước ngoài.